Zákaznická linka UNIQA:
488 125 125

PIŠTE NA

info@uniqa.cz

Profil pojišťovny

Založení společnosti: ustavující členskou schůzí 28. listopadu 1998

Vznik společnosti: zápis do obchodního rejstříku dne 15. února 1999

Obchodní jméno: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo

Sídlo společnosti: Mírové náměstí 3d/519, 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE

Právní forma: družstvo

Předmět podnikání:

Provozování, pojišťovací činnosti a činností související

- 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů 

- v rozsahu pojistného odvětví 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví,

- 2. činnost související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví

- zprostředkovatelská činnost - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví,

- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví.

Povolení podnikat na území ČR:

V oblasti neživotního pojištění vydalo Ministerstvo financní České republiky dne 4. listopadu 1999 pod č.j. 321/81026/1999 povolení k podnikání v pojišťovnictví

Zahájení pojišťovací činnosti: 4. listopadu 1999 pouze v oblasti neživotního pojištění

Zápis v Obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1264

Zajištění pojišťovací činnosti: zajištění zabezpečuje AON Benfield Praha a.s., hlavními zajišťovateli do roku 2010 byli - Liberty Syndicates. Od roku 2011 se hlavními zajišťovateli cestovního pojištění stali - HCC International Insurance Company PLC.

Orgány Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo:

Předseda představenstva

Ing. Zdeněk Honek

Členové představenstva

MUDr. Petr Honek, MBA

Ing. arch. David Honek

Kontrolní komise

Působnost kontrolní komise vykonává členská schůze družstva.

Výbor pro audit

Ing. Zdeněk Schwarz, Ph.D

Ing. Věra Kinclová

Ing. Martin Haničinec

 

 

VOLEJTE

Zákaznická linka UNIQA:
488 125 125
Copyright Cestovní pojišťovna ADRIA Way Družstvo 2017